Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni sezon 16. bölüm 2. fragmanı

by Ekrem / 16.4.2017 / 0 Yorum Yapıldı

{"source":"\/files\/video\/2017\/3\/19\/1762718\/1762718_1489952930.mp4","content":" Muhte\u015fem Yüzy\u0131l Kösem yeni sezon 16. yeni bölüm 2. fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131; 21 Mart 2017 Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 FOX'ta...<\/strong><\/p>\r\n Alt\u0131 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu tahta geçti\u011finde Saltanat Naibeli\u011fi makam\u0131na yükselen Kösem Sultan, tüm dü\u015fmanlar\u0131n\u0131 alt ederek elde etti\u011fi iktidar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra saltanat naibeli\u011fiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmu\u015ftur.<\/p>\r\n O\u011flu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’\u0131n gücü, iktidar\u0131 ele alma iste\u011finde olan Sultan Murad’\u0131n demir yumru\u011fuyla sars\u0131lacak; s\u0131radan olmay\u0131 asla kabul edemeyecek iki ki\u015fi; ana ve o\u011ful, hünkar ile sultan kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelecektir.<\/p>\r\n Ba\u011fdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve kudretiyle Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini ya\u015fatacak; devletin içeride ve d\u0131\u015far\u0131da girdi\u011fi yenilgiler ça\u011f\u0131n\u0131 kapatacakt\u0131r.<\/p>\r\n Dizi, Osmanl\u0131’n\u0131n hasret kald\u0131\u011f\u0131 güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’\u0131n Kösem Sultan’a kar\u015f\u0131 iktidar yürüyü\u015fünü ve hiç bilmedi\u011fi bir yere, hiç tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 bir adama s\u0131\u011f\u0131nmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu a\u015fk\u0131n\u0131n destan\u0131n\u0131 anlatacak.<\/p>","auto_play":1,"ad_video":1}