O Ses Türkiye şampiyonu kimlerdi şimdi ne yapıyorlar?

by Ekrem / 15.4.2017 / 0 Yorum Yapıldı

[{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_0_1489938200NbwNV.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye birincileri kimlerdi? 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 O Ses T\u00fcrkiye \u015fampiyonlar\u0131 \u015fimdi nerede ne yap\u0131yorlar? O Ses T\u00fcrkiye 2017 \u015fampiyonu belirlenirken eski sezon birincilerinin \u015fimdi nerede ne yapt\u0131klar\u0131 merak konusu oldu. Bug\u00fcne kadar O Ses T\u00fcrkiye 5 \u015fampiyon \u00e7\u0131kard\u0131. O Ses T\u00fcrkiye'de en \u00e7ok birinciyi \u00e7\u0131karan j\u00fcri \u00fcyesi G\u00f6khan ve Hakan oldu. Hadise'nin hi\u00e7 \u015fampiyonlu\u011fu bulunmazken Murat Boz ise sadece bir kez \u015fampiyon \u00e7\u0131karabildi. \u0130\u015fte O Ses T\u00fcrkiye birincileri ve onlar\u0131n son halleri;"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_1_1489938200qEcp0.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye 2016 \u015fampiyonu Emre Sertkaya ile ba\u015flayal\u0131m. O Ses T\u00fcrkiye'nin son birincisi Emre Sertkaya \u015fimdilerde \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 single ile dikkat \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Emre O Ses T\u00fcrkiye ile gelen \u015f\u00f6hnetini yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131nda konser ve barlardaki \u015fark\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile nakite d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. Emre Sertkaya para kazansa da hen\u00fcz kal\u0131c\u0131 bir \u015f\u00f6hrete sahip olamad\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_2_1489938200rrUFG.jpg","summary":"\u0130maj\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapan Emre Sertkaya rock\u00e7\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm kazand\u0131. K\u0131z karde\u015fi ile olan bu pozu ise instagramdaki son payla\u015f\u0131m\u0131 oldu. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_3_14899382007rrxd.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye 2014 \u015fampiyonu olan Hasan Do\u011fru de\u011fi\u015fimi ile herkesi en \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtan isim oldu. G\u00f6khan '\u0131n ilk \u015fampiyonlu\u011fu kazand\u0131\u011f\u0131 seneydi. Hasan Do\u011fru da onun yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131yd\u0131. O Ses T\u00fcrkiye 2014 y\u0131l\u0131 finaline kalan 4 isim de G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz'un tak\u0131m\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_4_1489938200PE4dE.jpg","summary":"Hasan Do\u011fru O Ses T\u00fcrkiye'nin operac\u0131 sesiydi. G\u00f6khan ve Hakan ondan bir t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u00e7\u0131kard\u0131 ve yeni tarz\u0131 da birincilik getirdi. Hasan Do\u011fru'yu 2014 sezonundan hat\u0131rlayanlar kilolar\u0131 da hat\u0131rlarlar. O Ses T\u00fcrkiye birincisi olduktan sonra Hasan Do\u011fru'nun hayat\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fiklik g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde oldu. Hasan diyete girdi ve y\u0131llard\u0131r veremedi\u011fi kilolar\u0131 eritip yepyeni bir insan oldu. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_5_1489938200A5rMH.jpg","summary":"Hasan Do\u011fru yeni kilosu mutlu mesut ya\u015farken mesleki kariyerini ise festival \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Kal\u0131c\u0131 bir ba\u015far\u0131 elde edemese de memleketi Ordu'da hala \u00e7ok pop\u00fcler. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_6_1489938200cLJRN.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye 2015 \u015fampiyonu Elnur H\u00fcseynov Ebru G\u00fcnde\u015f'in yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131yd\u0131. Azeri yar\u0131\u015fmac\u0131 Elnur H\u00fcseynov muhte\u015fem sesiyle ve yorumuyla ilk g\u00fcnden \u015fampiyonlu\u011funu ilan etmi\u015fti. Elnur sayesinde Ebru G\u00fcnde\u015f deyim yerindeyse 'yatt\u0131\u011f\u0131 yerden' ilk \u015fampiyonunu \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. O sezon herkes Ebru G\u00fcnde\u015f'in Azeri \u015fark\u0131c\u0131y\u0131 \u00f6zel olarak getirtip e\u015fini \u015fampiyon yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 konu\u015ftu. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_7_1489938200CNZHF.jpg","summary":"Elnur H\u00fcseynov \u00fclkesindeki \u015f\u00f6hretini O Ses T\u00fcrkiye \u015fampiyonlu\u011fu ile peki\u015ftirdi. O Ses birincili\u011fi sayesinde de Azerbaycan'\u0131 Eurovision'da temsil etme hakk\u0131 kazand\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_8_1489938200KDhTm.jpg","summary":"Elnur H\u00fcseynov'un Eurovision maceras\u0131 \u00e7ok da iyi ge\u00e7medi. Azerbaycan 2015 Eurovision yar\u0131\u015fmas\u0131nda Elnur ile ancak 12. olabildi. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_9_1489938200U7x1o.jpg","summary":"Elnur H\u00fcseynov'un pop\u00fclerli\u011fi \u00fclkesinde hala devam ediyor. Kl\u00fcplerin ve otellerin aranan \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 konumunda. Son olarak da Azeri kanal\u0131nda televizyon program\u0131na ba\u015flad\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_10_1489938200534mr.jpg","summary":"Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Elnur H\u00fcseynov'un son imaj\u0131na dair. Instagram hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mda bulunan Elnur, Azerbaycan'\u0131n ba\u015fkenti Bak\u00fc'de ya\u015f\u0131yor. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_11_14899382008zG1X.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye 2012 \u015fampiyonu O\u011fuz Berkay Fidan olmu\u015ftu. O Ses T\u00fcrkiye'nin birinci \u015fampiyonu olan O\u011fuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek \u015fampiyonlu\u011funu kazand\u0131rd\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_12_1489938200ZNiTQ.jpg","summary":"O\u011fuz Berkay Fidan O Ses T\u00fcrkiye \u015fampiyonlu\u011funun ard\u0131ndan kendisine bir alb\u00fcm yapt\u0131. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_13_1489938200QW8ed.jpg","summary":"M\u00fczik piyasas\u0131nda var olmak i\u00e7in \u00e7abalayan O\u011fuz Berkay Fidan bu sene de bir \u015fark\u0131s\u0131na klip \u00e7ekti. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_14_1489938200ziQbC.jpg","summary":"T\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen O\u011fuz Berkay Fidan hen\u00fcz kal\u0131c\u0131 olabilecek bir m\u00fczik ba\u015far\u0131s\u0131na imza atabilmi\u015f de\u011fil. Hala var olabilmek i\u00e7in \u00e7abal\u0131yor. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_15_1489938200qHBP9.jpg","summary":"O Ses T\u00fcrkiye 2013 \u015fampiyonu Mustafa Bozkurt olmu\u015ftu. Finale Murat Boz ile Mustafa Sandal'\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 kalm\u0131\u015ft\u0131. Finalde O Ses T\u00fcrkiye 2013 y\u0131l\u0131 \u015fampiyonu olan isim Mustafa Sandal'\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Mustafa Bozkurt olmu\u015ftu. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_16_1489938200W5maD.jpg","summary":"Mustafa Bozkurt yar\u0131\u015fmadan sonra Kanal 7 televizyonunda kendine bir yer buldu. S\u00f6z ve M\u00fczik program\u0131n\u0131 yapan Mustafa Bozkurt, bir d\u00f6nem bununla ge\u00e7indi. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_17_1489938200RP3Uw.jpg","summary":"Sonras\u0131nda Mustafa Bozkurt'un y\u00fcz\u00fc de yava\u015f yava\u015f unutulmaya ba\u015fland\u0131. Bozkurt \u015fimdi Anadolu'daki festival ve turnelerden ge\u00e7iniyor. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_18_1489938200H5zIM.jpg","summary":"Mustafa Bozkurt'un hayat\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fiklik ise a\u015fk\u0131 oldu. Sevdi\u011fi k\u0131z\u0131 alan Mustafa Bozkurt mutlu bir evlilik y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_19_1489938200k6VVz.jpg","summary":""},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762686\/1762686_20_1489938200PCXmO.jpg","summary":""}]