Özel azınlık öğrencileri

by Ekrem / 1.3.2017 / 0 Yorum Yapıldı

Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı'na eklenen önergeyle, azınlık okullarına, gayrimüslim azınlıklara mensup, yabancı uyruklu çocukların da girmesine olanak tanındı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen tasarının kabul edilen maddeleriyle, yabancı okullar ile azınlık okullarına 'tanımlar' bölümüyle açıklık getirildi. Buna göre, azınlık okulları, "gayrimüslim azınlıklara mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencileri ile bu azınlığa etnik veya dini köken itibariyle mensup, yabancı uyruklu çocukların devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okulları' olarak yeniden tanımlandı. Önergenin gerekçesinde, Lozan Anlaşması ve Anayasal yapıda etnik temele dayalı bir azınlık anlayışı bulunmadığı vurgulandı. Azınlık okullarının bir yandan Rum, Ermeni gibi etnik, diğer yandan Musevi gibi dini temele dayandırılmasının uygun olmayacağı belirtildi. Tasarının birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CNN