Romanya’da 23 TL Türkiye'de 5610

by Ekrem / 15.4.2017 / 0 Yorum Yapıldı

[{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_0_1489944172Bx3uF.jpg","summary":"\u00dclkemizde bireysel abonelere sat\u0131lan en y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 simetrik (download ve upload h\u0131zlar\u0131 e\u015fit olan) internet hizmeti 20 Mbps \/ 20 Mbps\u2019dir. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_1_1489944172JiQ9d.jpg","summary":"Bunun \u00fczerindeki h\u0131zlar\u0131n kurumsal sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r. G\u00f6rselde g\u00f6rmekte oldu\u011funuz 100 Mbps download ve 100 Mbps upload h\u0131z\u0131na sahip T\u00fcrkiye \u00f6rne\u011fi kurumsal pakettir. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_2_1489944172ptFxs.jpg","summary":" Y\u00fcksek upload h\u0131zlar\u0131 Romanya gibi bir \u00fclkede standart kullan\u0131c\u0131lara sunulan standart bir hizmet iken, \u00fclkemizde standart kullan\u0131c\u0131lar AKK sorunu ile u\u011fra\u015fmak zorunda olmakla kalmay\u0131p d\u00fc\u015f\u00fck upload h\u0131zlar\u0131 ile ayr\u0131 bir ma\u011fduriyet ya\u015famaktad\u0131rlar. Bu mebla\u011f olabilecek en d\u00fc\u015f\u00fck mebla\u011f, zira 100 Mbps simetrik internetin \u00fclkemizdeki fiyat\u0131 konusunda en alt seviyeyi bulmak \u00fczere ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131k ve T\u00fcrk Telekom\u2019un toptan sat\u0131\u015f fiyat\u0131n\u0131 belirttik. Bu hizmetin perakende sat\u0131\u015f fiyat\u0131 6500 TL seviyesinden ba\u015fl\u0131yor."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_3_1489944172wI3Es.jpg","summary":"Romanya\u2019daki internet kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n, 100 mbps\u2019lik bu paket en eski ve en d\u00fc\u015f\u00fck h\u0131za sahip olan paket oldu\u011fu i\u00e7in bunu be\u011fenmiyor:"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_4_1489944172AsPoW.jpg","summary":"Romanya\u2019daki en yayg\u0131n \u0130SS olan RCS & RDS (DIGI) isimli \u0130SS\u2019nin en d\u00fc\u015f\u00fck tarifesi 100 Mbps download ve 100 Mbps upload h\u0131z\u0131 sunmaktad\u0131r. Bu paketin fiyat\u0131 28 Rumen Leyi (yakla\u015f\u0131k 7 ABD Dolar\u0131) iken 1000 Mbps download ve 500 Mbps upload h\u0131z\u0131 sunan paketin fiyat\u0131 39 Rumen Leyidir (yakla\u015f\u0131k 9 ABD dolar\u0131). \u0130\u015fte bu arkada\u015f\u0131m\u0131z orta \u00f6l\u00e7ekte bir \u015fehirde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hala eski 7 dolarl\u0131k paketi kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Bizim hayal etti\u011fimiz h\u0131zlardan \u201ceski\u201d diye bahsediyor, be\u011fenmiyor ve yak\u0131nda ta\u015f\u0131n\u0131p bu durumdan kurtulaca\u011f\u0131n\u0131 ima ediyor. Ard\u0131ndan h\u0131z testini yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\nKazakistan\u2019da 74 TL olan 120 mbps kotas\u0131z ve simetrik internet ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n (download ve upload h\u0131zlar\u0131 e\u015fit ba\u011flant\u0131) \u00fclkemizde 6300 TL olmas\u0131:"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_5_14899441721GuwL.jpg","summary":"\u0130\u015fte kar\u015f\u0131n\u0131zda Kazakistan! Kazakistan\u2019da 120 Mbps download ve 120 Mbps upload h\u0131z\u0131na sahip tamamen limitsiz simetrik internet tarifesinin fiyat\u0131 6300 Kazak Tengesi (74 T\u00fcrk Liras\u0131). \u00dclkedeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama ayl\u0131k gelir ise 151770 Kazak Tengesi (1766 T\u00fcrk Liras\u0131). Kaynak : https:\/\/telecom.kz\/en\/services\/internet\/view\/rates-internet\r\nMoldova\u2019da 23 TL olan 100 mbps kotas\u0131z ve simetrik internet ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n \u00fclkemizde 5610 TL olmas\u0131:"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_6_1489944172qKOZ6.jpg","summary":"Moldova\u2019da ya\u015fayan bir internet kullan\u0131c\u0131s\u0131 100 Mbps download ve 100 Mbps upload h\u0131z\u0131na sahip simetrik internet hizmetine \u00fclkesindeki ayl\u0131k ortalama gelirin %3,7\u2019si ile abone olabilirken, \u00fclkemizde bireysel kullan\u0131c\u0131lar b\u00f6yle bir internet hizmetine abone dahi olam\u0131yorlar. E\u011fer bir \u015firketiniz varsa \u00fclkedeki ayl\u0131k ortalama gelirin yakla\u015f\u0131k %350\u2019sini, yani en az 5610 TL \u00f6deyerek bu hizmete abone olma \u015fans\u0131n\u0131z bulunmakta. \u015eirketiniz yoksa abone olabilece\u011finiz en h\u0131zl\u0131 simetrik internet 20 Mbps download ve 20 Mbps upload h\u0131z\u0131na sahip ve bu internet hizmeti i\u00e7in ise 500 TL\u2019yi g\u00f6zden \u00e7\u0131karman\u0131z gerekmekte.\r\nRusya\u2019da 83 TL olan 300 mbps kotas\u0131z ve simetrik internet ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n \u00fclkemizde 11.585 TL olmas\u0131:"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762700\/1762700_7_148994417205AHq.jpg","summary":"Rusya\u2019da bir internet kullan\u0131c\u0131s\u0131 300 Mbps indirme\/300 Mbps y\u00fckleme h\u0131z\u0131na sahip simetrik internete ayl\u0131k ortalama gelirin %4,14\u2019\u00fc ile abone olabilirken, \u00fclkemizde bu h\u0131zlar\u0131 sunan bir internet paketi sat\u0131n alabilmeniz i\u00e7in \u00f6ncelikle \u015firketinizin olmas\u0131 gerekmektedir. N\u00fckte olsun diye s\u00f6ylemiyoruz, ger\u00e7ekten \u015firketiniz olmal\u0131; \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00fclkemizde bireysel kullan\u0131c\u0131lar\u0131n sat\u0131n alabilece\u011fi en h\u0131zl\u0131 simetrik internet 20 Mbps indirme\/20 Mbps y\u00fckleme h\u0131z\u0131na sahip, bunun \u00fczerindeki h\u0131zlar\u0131n sadece kurumsal sat\u0131\u015f\u0131 bulunmaktad\u0131r. G\u00f6rselde \u00fclkemiz i\u00e7in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z fiyat 300 Mbps simetrik internet i\u00e7in olabilecek en d\u00fc\u015f\u00fck mebla\u011f\u0131 g\u00f6stermekte, zira olabilecek en d\u00fc\u015f\u00fck fiyat\u0131 bulmak i\u00e7in detayl\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131k ve T\u00fcrk Telekom\u2019un toptan sat\u0131\u015f fiyat\u0131n\u0131 belirttik. Bu hizmetin perakende sat\u0131\u015f fiyat\u0131 kurulum masraflar\u0131 hari\u00e7 12800 TL seviyesinden ba\u015fl\u0131yor."}]