Şifa bunlarda! Siyah sarımsak neye iyi gelir

by Ekrem / 15.4.2017 / 0 Yorum Yapıldı

[{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_0_14899524267AWIx.jpg","summary":"Bu besinlerin m\u00fcthi\u015f faydalar\u0131n\u0131 duyunca \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z. Elman\u0131n verdi\u011fi enerji 100 gramda 54 kaloridir. Diyet i\u00e7in m\u00fckemmel bir se\u00e7enektir. \u0130\u00e7inde bol C vitamini ve lifli proteinler bulunan elma, i\u00e7erdi\u011fi flavinoidler sayesinde h\u00fccre \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan serbest radikal adl\u0131 kimyasallarla sava\u015f\u0131yor. Uykudan \u00f6nce yenirse rahatlat\u0131r ve kolay uyumay\u0131 sa\u011flar."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_3_14899524278Qi9R.jpg","summary":"Sabah a\u00e7 karna yendi\u011finde kan\u0131 temizler ve toksinleri atmay\u0131 sa\u011flar. \u00d6\u011fle yeme\u011finden \u00f6nce yendi\u011finde ya da kabu\u011fuyla pi\u015firildi\u011finde ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131r, yumu\u015fat\u0131r, kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nler. Nefesi rahatlat\u0131r. Yap\u0131lan baz\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar, elma yiyenlerin daha kolay nefes ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermektedir. Elma k\u00fcr\u00fc, gut, b\u00f6brek, mesane hastal\u0131klar\u0131 ve hemoroit tedavisinde de i\u015fe yarar. Is\u0131rarak yenirse, di\u015fleri temizler ve di\u015f etlerini g\u00fc\u00e7lendirir. Cilde parlakl\u0131k ve g\u00fczellik verir.\r\n"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_4_1489952427u19AL.jpg","summary":"MAYDANOZ\r\nMaydanoz, A, C, E ve K vitaminleri ile demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, k\u00fck\u00fcrt ve fosfor mineralleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin bir besindir. Bu \u00f6zellikleri ile sadece salatalarda kullan\u0131lan bir bitki olarak de\u011fil... Daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmak ve \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klardan korunmak i\u00e7in t\u00fcketilen bitkiler aras\u0131nda yer almaktad\u0131r. \u0130\u015fte maydanozun faydalar\u0131\u2026"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_6_1489952427Z0GTj.jpg","summary":"Cilde esnekli\u011fini veren ve ya\u015flanman\u0131n etkilerini geciktiren kolajen \u00fcretiminde C vitamini kullan\u0131l\u0131r. Y\u00fcksek oranda C vitamini i\u00e7eren maydanozu d\u00fczenli olarak t\u00fcketerek cildin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu C vitaminini yeterli oranda almas\u0131n\u0131 sa\u011flar.\r\n"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_8_14899524279HGvz.jpg","summary":"\u00c7\u0130LEK\r\n\u00d6zellikle cilt i\u00e7in \u00e7ok faydal\u0131 ve b\u00f6brek iltihab\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7ok etkilidir."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_9_1489952427QSHRl.jpg","summary":"B\u00d6\u011e\u00dcRTLEN\r\nCilt gen\u00e7le\u015ftirici \u00f6zelli\u011fi var. B\u00f6\u011f\u00fcrtlen haf\u0131za kayb\u0131ndan, mesane ta\u015flar\u0131na kadar pek \u00e7ok hastal\u0131\u011fa iyi geliyor. Yapraklar\u0131 kaynat\u0131l\u0131rsa, yaralar\u0131 iyile\u015ftirmede e\u015fsiz bir ila\u00e7.B\u00f6\u011f\u00fcrtlen idrar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcr. Ayaklardaki \u015fi\u015flikleri indirir."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_10_1489952427HvmCf.jpg","summary":"Y\u00fcksek tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr. G\u00f6zlerdeki zafiyeti giderir. Mesane ta\u015flar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesine yard\u0131mc\u0131 olur. A\u011f\u0131z, dil, di\u015f eti i\u00e7in yararl\u0131d\u0131r ve bademcik giderir. Haricen kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde a\u011fr\u0131lar\u0131 dindirir, yan\u0131klar\u0131 iyile\u015ftirir."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_11_1489952427JSXwi.jpg","summary":"KURU FASULYE\r\nT\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez yeme\u011fidir. Faydalar\u0131 ile de vazge\u00e7ilmez oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Kalp damar hastal\u0131klar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fman\u0131. Kolestrol ve \u015fekere iyi geliyor. Dahas\u0131 ete e\u015fde\u011fer."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_12_1489952427DW7eI.jpg","summary":"CEV\u0130Z\r\n\u0130\u00e7erdi\u011fi fosfor ve kalsiyum nedeniyle zihni yorgunlu\u011fu giderir, kemik ve di\u015fleri g\u00fc\u00e7lendirir. Potasyum a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a zengindir. Potasyum, sinirlerin uyar\u0131m\u0131 ve kas dokusunun \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in gereklidir."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_13_1489952427jsGWN.jpg","summary":"FINDIK\r\nHer g\u00fcn sadece 25-30 gr f\u0131nd\u0131k yemek, g\u00fcnl\u00fck E vitamini ihtiyac\u0131n\u0131n y\u00fczde 100'\u00fcn\u00fc kar\u015f\u0131lar."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_14_1489952427mtldD.jpg","summary":"PEYN\u0130R\r\nKahvalt\u0131 masalar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan peynir, sofralardan asla eksik edilmemeli.*Protein ve kalsiyum a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengindir. \u0130yi bir B12 vitamini ve fosfor kayna\u011f\u0131d\u0131r."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_15_1489952427iSNON.jpg","summary":"DUT\r\nDemir a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok zengin, \u00f6dem \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc, idrar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc, ba\u011f\u0131rsak kurtlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc etkisi var. Sadece dut meyvesinin de\u011fil yapraklar\u0131n\u0131n da bu \u00f6zelli\u011fi bulunuyor. Yapraklar\u0131n bir di\u011fer \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi ise kanamay\u0131 durdurmas\u0131."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_16_1489952427bV1Mo.jpg","summary":"KARADUT\r\nKaradut ise a\u011f\u0131z ve bo\u011faz iltihaplar\u0131nda mucize etkiler g\u00f6sterir. Dut hangi \u015fekilde t\u00fcketilirse t\u00fcketilsin iyi bir kan yap\u0131c\u0131d\u0131r. Ki\u015finin kilo almas\u0131n\u0131 sa\u011flar ve i\u015ftah a\u00e7ar."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_17_1489952427H1qnU.jpg","summary":"S\u00dcT\r\nBilim adamlar\u0131n\u0131n listesinde olmazsa olmazlar aras\u0131nda say\u0131l\u0131yor. Kanser \u00f6nleyici \u00f6zelli\u011fi art\u0131k bilimsel olarak da kan\u0131tlanm\u0131\u015f durumda. \u00c7ocuklar\u0131n geli\u015fimi i\u00e7in ise \u00f6nemli etkileri var."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_18_14899524273Fsdm.jpg","summary":"KURU \u00dcZ\u00dcM \r\nKuru \u00fcz\u00fcm karaci\u011fer dostudur. V\u00fccudumuzda kan oran\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131r. V\u00fccuttaki bir\u00e7ok sert t\u00fcm\u00f6rleri eriterek yok eder. Kuru \u00fcz\u00fcm sar\u0131l\u0131k hastal\u0131\u011f\u0131na faydal\u0131d\u0131r. \u00d6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fc keser. Anason ile kaynat\u0131l\u0131r, badem ya\u011f\u0131 ile i\u00e7ilir. \u00c7\u0131banlar\u0131 patlat\u0131r, iyile\u015ftirir. \u0130\u00e7 ya\u011f\u0131 ile merhem yap\u0131l\u0131p uygulan\u0131r. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_19_1489952427H5uVX.jpg","summary":"YO\u011eURT\r\nBa\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini uyar\u0131yor. 40 ya\u015f \u00fcst\u00fcn\u00fcn \u00e7ok t\u00fcketmesi \u00f6neriliyor. \u00d6zellikle rejim yapanlarda \u00f6nemli etkileri var. Ya\u011f yakmay\u0131 tetikledi\u011fi i\u00e7in normalden daha h\u0131zl\u0131 kilo verilmesini sa\u011flar."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_20_1489952427P3eUu.jpg","summary":"NOHUT\r\nABD'li uzmanlar\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 en yararl\u0131 besinler listesinde \u00f6zel bir yeri var. Kan\u0131 temizleme \u00f6zelli\u011fi e\u015fsiz olarak niteleniyor. \u00d6zellikle \u00e7ocuk ast\u0131mlar\u0131nda \u00f6nemli etkileri var."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_21_1489952427YIBHd.jpg","summary":"KIRMIZI ET\r\nEtin k\u00f6t\u00fc \u015f\u00f6hreti ABD'li bilim adamlar\u0131n\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bu liste ile silindi. \u00c7ocuklar\u0131n zihinsel geli\u015fmesinde her hafta mutlaka t\u00fcketilmesi \u00f6neriliyor. B12 vitamini bulunur. Bu vitamin ise v\u00fccut i\u00e7in \u00e7ok gereklidir. Eksikli\u011fi ileriki ya\u015flarda s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturur. B\u00fcy\u00fcmede \u00f6nemli etkisi vard\u0131r. \u00d6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n mutlaka t\u00fcketmesi gerekiyor."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_22_1489952427yEmjr.jpg","summary":"BALIK\r\nBal\u0131k da herkes i\u00e7in yararl\u0131 B, A ve D vitaminlerinden bol miktarda var. \u0130\u00e7erdi\u011fi koruyucu ya\u011f asidi ile kalp hastalar\u0131n\u0131n sofralar\u0131ndan eksik etmemesi gereken g\u0131dalar\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyor. Bal\u0131\u011f\u0131n k\u0131l\u00e7\u0131\u011f\u0131nda bulunan y\u00fcksek orandaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00f6nemlidir."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_23_148995242766wpR.jpg","summary":"YE\u015e\u0130L MERC\u0130MEK\r\nListedeki yiyeceklerden biri de ye\u015fil mercimek. Anne s\u00fct\u00fcn\u00fc art\u0131r\u0131yor, kan yap\u0131p, kolestrol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor"},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_24_1489952427Pc8A0.jpg","summary":"S\u0130YAH SARIMSA\u011eIN FAYDALARI\r\nNormal sar\u0131msaktan daha faydal\u0131 oldu\u011fu s\u00f6ylenen siyah sar\u0131msak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa \u00fclkelerinde mutfak sekt\u00f6r\u00fcnde olduk\u00e7a pop\u00fcler bir yere sahiptir. Peki, faydalar\u0131 nelerdir? "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_25_14899524270qFb4.jpg","summary":"Siyah sar\u0131msak asl\u0131nda bildi\u011fimiz sar\u0131msaktan farkl\u0131 de\u011fildir. Normal sar\u0131msak bir ay boyunca belirli nem ve \u0131s\u0131 alt\u0131nda tutularak kontroll\u00fc bir \u015fekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonras\u0131nda beyaz olan sar\u0131msa\u011f\u0131n di\u015fleri siyaha d\u00f6ner. "},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_26_1489952427R2D0T.jpg","summary":"\u00d6zellikle Asya mutfa\u011f\u0131nda s\u0131k s\u0131k kullan\u0131lan siyah sar\u0131msak \u00e7ok faydal\u0131 olmas\u0131 sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir. Siyah sar\u0131msak kurutulmu\u015f meyve tad\u0131na sahiptir. Daha \u015fekerli ve t\u00fcts\u00fclenmi\u015f bir tad\u0131 vard\u0131r. Siyah sar\u0131msak, beyaz sar\u0131msa\u011f\u0131n aksine a\u011f\u0131z kokusuna da neden olmaz."},{"image":"\/files\/2017\/3\/19\/1762717\/1762717_27_1489952427JTsth.jpg","summary":"Siyah sar\u0131msak kansere kar\u015f\u0131 daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle sava\u015fan \u00f6zellikleri yo\u011funla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcren bir madde i\u00e7erir ve bu maddenin seviyesi normal sar\u0131msa\u011fa g\u00f6re \u00e7ok daha y\u00fcksektir."}]